خدمات

کلاس آنلاین خود را جستجو کنید

ویژه دسترسی آزمایشی

پنل حرفه ای

کاملا فارسی

دسترسی

تنها با لینک

ارتباط مستمر

صوتی و تصویری

دامنه

اختصاصی رایگان

راه اندازی

در سریعترین زمان

پشتیبانی

۲۴ ساعته

پلن ها و قیمت ها

پایه

۹۰هزارتومان/ماهیانه

 • ۳۰ کاربر همزمان
 • ۲۰ گیگ فضای رایگان
 • ارتباط مستمر و پایدار
 • وب سرویس اختصاصی
 • کنترل پنل فارسی
 • پشتیبانی ۲۴/۷

استاندارد

۶۰۰هزارتومان/ماهیانه

 • ۲۰۰ کاربر همزمان
 • ۵۰ گیگ فضای رایگان
 • ارتباط مستمر و پایدار
 • وب سرویس اختصاصی
 • کنترل پنل فارسی
 • پشتیبانی ۲۴/۷

پرمیوم

۱.۵۰۰هزارتومان/ماهیانه

 • ۵۰۰ کاربر همزمان
 • ۱۰۰ گیگ فضای رایگان
 • ارتباط مستمر و پایدار
 • وب سرویس اختصاصی
 • کنترل پنل فارسی
 • پشتیبانی ۲۴/۷

بی نهایت

۳میلیون تومان/ماهیانه

 • ۱۰۰۰ کاربر همزمان
 • فضای نامحدود رایگان
 • ارتباط مستمر و پایدار
 • وب سرویس اختصاصی
 • کنترل پنل فارسی
 • پشتیبانی ۲۴/۷